ราคากลางโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ 5 เส้นนานายบุญมี กว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037384306)

วันอังคาร, 22 มีนาคม 2565 16:53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ 5 เส้นนานายบุญมี กว้าง 6 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037384306) 


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ