โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2564

วันจันทร์, 10 พฤษภาคม 2564 09:36

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำปี  2564  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ