การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำเดือน มกราคม 2566

วันศุกร์, 06 มกราคม 2566 11:09

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2566   ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ  อบต.ขามป้อม  ประจำปี  พ.ศ.2566  ประเด็น  1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  2.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3.  การนำนโยบาย NO GIFT  POLICY  ไปสู่การปฏิบัติ  4.  การปรับปรุง  ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5.  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ  6.  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้  ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ระบุว่าการประชุมครั้งนี้  หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง  พัฒนา  ส่วเสริมให้  อบต.ขามป้อม  ลดความเสี่ยงการทุจริต  พัฒนา  ปรับปรุง  ผลการประเมิน  ITA  มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น  ช่วยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น  ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ