การจัดกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 10:19

เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  รตอ.บุญส่ง  เลือกนารี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความโร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ซึ่งภายในมีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่ของ  อบต.ขามป้อม  จำนวน  35  คน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ