สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ขามป้อม

องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ขามป้อม 

[ 04-04-2566 ] Hits:2872

การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี 2566

ร.ต.อ. บุญส่ง เลือกนารี พร้อมคณะได้ร่วมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี 2566   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขามป้อม  ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-02-2566 ] Hits:5193

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2566  ณ  องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-02-2566 ] Hits:75

การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-01-2566 ] Hits:72

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-01-2565 ] Hits:145

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

[ 10-01-2565 ] Hits:156

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ