กองคลัง

นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวฉวีวรรณ ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวนภาพร แสงทิพย์เรืองชัย

เจ้าพนังานพัสดุปฏิบัติงาน

นายปรัชญา มั่นกาล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางภัทราวดี วรรณพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปนิดา ปาคำทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ