สำนักปลัด

นางเกษราภรณ์ บำรุงแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวดวงสมร ทองไสล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุทธิรัก ยาตะลี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจรณินทร์ จารุกขมูล

นิติกรชำนาญการ

นางนิตยาภรณ์ กัญยาพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเรืองชัย ยาตะลี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสายพิณ ศรีภา

ผู้ช่วยเจ้าพ นักงานธุรการ

นายเพ็ญเพชร กุคำพุทธ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวุฒิไกร มาวะสิงห์

พนักงานขับรถยนต์

นายสะเทือน สิงห์แจ่ม

คนสวน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ